Koide Cymbals tillverkningsprocess

Produktionsmetoderna innefattar både maskinhamring samt hamring för hand, och i vissa fall både maskin- och handhamring, beroende på cymbalmodell. Den precisionsinställda maskinhammaren garanterar exakt och jämn bearbetning av bronsämnena samt underlättar tillverkningsprocessen.

Handhamringen skapar istället variationer vilket gör att varje cymbal blir unik i sitt sound och får ett individuellt klangspektrum. Inga automatiserade eller datoriserade processer används i hamringen, utan dessa cymbaler tillverkas av hantverkare.

Koide Cymbals är ett litet företag som högt värdesätter tradition, expertis och kvalitet, och speciellt kvaliteten prioriteras högst i varje avseende. Varje modell av Koides cymbaler tillverkas i små serier för att garantera och bibehålla kvalitet och jämnhet, och med fokus på användarbelåtenhet med varje specifik cymbal som produceras.

Koide har ett brett urval cymbaler för att täcka och tillfredsställa varje professionell trummis behov, allt ifrån klassiska turkiska klanger i den handhamrade B20 703-serien till den modernt klingande B23 Brilliant-serien.

Koide Cymbals är designade att låta och kännas annorlunda mot vad man är van vid, speciellt om man använder cymbalens vikt som en utgångspunkt. Ibland är skillnaden liten, medan den i andra fall kan vara väldigt distinkt.

Koides cymbaler kan många gånger låta som en cymbal som är lättare än vikten antyder. Till exempel en Koide 20” ride som väger 2500 gram kan ha klangegenskaper som man finner i traditionella cymbaler som är flera hundra gram lättare, och i flera fall även tyngre. Detta beror i hög grad på egenskaperna hos Koides unika legeringar såsom t.ex. i B21 Absolute eller B23 Brilliant serierna.

Användandet av varierade mängdförhållanden mellan metallerna gör cymbalernas egenskaper olika i både känsla och klang. När du bläddrar mellan de olika cymbalerna här på hemsidan, fokusera mer på vad du hör istället för att förlita dig på standardvikter, tjocklekar eller diameterstorlekar som referens.

En mängd olika variabler påverkar hur en cymbal kommer att låta. En perfekt kombination av legeringar, gjuttekniker samt tekniker för cymbalens utformning och gedigen kunskap utgör grunden för en riktigt bra cymbal. Att hitta detta och åstadkomma det varje gång är Koide Cymbals ledstjärna.

Koide Cymbals fabrik och tillverkningsprocessen

Koide Cymbals fabrik finns i Osaka och är den enda cymbaltillverkaren i hela Japan. Koide Cymbals har mångårig erfarenhet och brett kunnande i processtekniker inom metallurgi. Detta garanterar att varje Koide cymbal tillverkas för att skapa de renaste och mjukaste klanger som bara är möjligt. Varje cymbal har full karaktär och ett rikt klangspektrum.

Så här blir en cymbal till hos Koide Cymbals


Steg 1 – Form

Gjutning av metallen till en rund platta, svarvning och formning av cymbalämnet


Steg 2 – Hål och klocka
Formandet av cymbalens kupa (klocka) och centrumhål.  Klockans storlek har stor inverkan på klangen hos varje cymbal


Steg 3 – Hamring
Maskinhamringen gör att cymbalen får ett större klangspektrum och ger en klangfärg som är karakteristisk för den specifika serie den skall tillhöra

Steg 4 – Hamring för hand
Handhamringen utvecklar och finjusterar klangen ytterligare och gör att varje cymbal blir unik

Steg 5 – Vägning och mätning
Varje cymbal vägs, mäts och kontrolleras så att form, vikt och mått är som de skall, samt garanteras att cymbalen är fri från defekter, såsom oregelbundenheter i metallen eller i formen

Steg 6 – Finstämning
Cymbalen hamras åter för hand för att finjustera vinklar och yta, samt ge cymbalen dess rätta form och klang

Steg 7 – Modifiering
Hamring för hand tillsammans med kontinuerlig mätning och kontroll ger cymbalen den specifika form och vikt som är karakteristisk för varje modell

Steg 8 – Svarvning
Cymbalen svarvas för att göra tunna spår i ytan vilket skapar variationer och ger olika tonalspektra samt ger varje cymbal dess specifika och karakteristika egenskaper

Steg 9 – Mätning av tjocklek
Tjockleken mäts och kontrolleras på nytt medan cymbalen svarvas och finjusteras till exakta specifikationer

Steg 10 – Fortsatt kontroll av klang
Ytterligare finjusteringar och kontroller av varje cymbal för att garantera resultat och kvalitet

Steg 11 – Slutlig kvalitetskontroll
Samtliga cymbaler i Koide Cymbals fabrik genomgår en sista grundlig och strikt process för kvalitetskontroll vari ingår en sträng sista inspektion och kontroll av klang. Detta steg är väldigt oförlåtande för alla former av avvikelser vilket garanterar Koides rigorösa kvalitetsstandard, som varje kund har rätt att kräva av varje cymbal.

WELCOME!

Europe Agent and Distributor for Koide Cymbals, PGB Artisan Cymbals, Nugis Cymbals, Tonum Cymbals, Turco Cymbals and Masterwork Cymbals. #kimuscymbals

NEWLETTER